Het opzetten van een Arbo-zorgsysteem: onze specialiteit!

Een Arbo-zorgsysteem opzetten is van groot belang. Als u niet aan de verplichte regels voldoet, riskeert u een boete. Wanneer u Hans van Impelen inschakelt, komt alles in orde. Het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is het begin in de goede richting. Deze vormt de basis voor een gestructureerd stappenplan met actiepunten voor uw bedrijf. Zo zorgen wij ervoor dat uw onderneming voldoet aan alle eisen die de wet stelt. Natuurlijk verzorgen wij ook het nazorgtraject. Bovendien ontvangt u een speciaal door ons samengesteld Handboek Arbo-zorgsysteem.

 

Onderwerpen in het Arbo-zorgsysteem
o ziekteverzuimreglement
o bedrijfsreglement
o Periodiek Arbeids- Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
o ergonomie – ‘Beeldschermwerkplekonderzoek’ ter voorkoming van RSI
o geluid op de werkplek – metingen en gehoorbescherming
o bedrijfsnoodplan – plattegrond met vluchtroutes en brandblussers
o bedrijfshulpverlening – cursus BHV
o sociale veiligheid – agressie, geweld en intimidatie
o veilig werken met toxische stoffen – registerkaarten aanmaken

Op alle bovenstaande gebieden geeft Hans van Impelen advies en ondersteuning. Wij bieden u altijd een passende oplossing. Zo organiseren wij voor u cursussen en we leveren gehoorbeschermingsmiddelen, veiligheidsschoenen, pictogrammen etc.

Handboek Arbo-zorgsysteem
Bij Hans van Impelen Personeel & Organisatie Adviesbureau krijgt u een Handboek Arbo-zorgsysteem. In dit handboek staat alles op het gebied van Arbo duidelijk bij elkaar, volgens een herkenbare structuur. We stemmen het handboek graag af op uw specifieke situatie. Alle ondernemingen kunnen bij ons terecht. Een hoger veiligheidskundige of preventiemedewerker verzorgt de eindcontrole en bekijkt of uw handboek voldoet aan alle wetten en regels.