Daadwerkelijke steun voor zowel werkgever als werknemer.

Onze diensten op het gebied van personeelszaken zijn zeer uitgebreid. Hierover hoeft u zich dus nooit meer zorgen te maken. Wij verzorgen onder andere de volgende diensten voor onze klanten:

o optreden als personeelsfunctionaris
o opstellen van duidelijke arbeidsovereenkomsten
o terugdringen van ziekteverzuim
o bedrijfsreglementen opstellen
o advies bij reorganisaties en ontslag
o opzetten en inrichten van een personeelsdossier
o uitwerken van duidelijke functieomschrijvingen voor alle medewerkers
o begrijpelijk maken van CAO-regelingen
o voorlichting over de Wet Arbeid en Zorg
o advies bij werving en selectie

Hans van Impelen P&O Adviesbureau kan nog veel meer voor u betekenen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze diensten.

Quick-scan P&O
De ‘Quick-scan P&O’ is een snel, maar diepgaand onderzoek naar de mogelijke oorzaken van verzuim, personeelsverloop en onvrede onder het personeel en/of de bedrijfsleiding. Met een speciale checklist lichten we uw hele bedrijf door. Van de organisatiestructuur tot het toekomstperspectief voor medewerkers. We brengen de huidige situatie in kaart en bekijken waar voor uw bedrijf de knelpunten en verbetermogelijkheden liggen. Op basis van een duidelijke analyse maken we een doelgericht plan van aanpak. Zo brengt Hans van Impelen structuur in uw personeelszaken.